Na drie wedstrijden met onstuimig weer waren er twee korpsen winnaar Alkmaar/Maassluis hadden een vlet gedeeld en veroverde de Foppencup. Dit jaar waren er slechts zeven vletten die hebben deelgenomen. We hopen voor volgend jaar meer deelnemers te kunnen verwelkomen.